ФОНДАЦИЯ "БОРБА С РАКА"

ЛЕЧЕНИЕ С ЙОНИЗИРАЩИ ЛЪЧЕНИЯ

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ЛЕЧЕНИЕТО С ЙОНИЗИРАЩИ ЛЪЧЕНИЯ?

Това е основен метод за лечение на раковите заболявания, известен под много наименования, които са получили гражданственост: телегаматерапия, дълбока рентгенова терапия, перкутанно лъчение, лъчелечение, нагревки.

Лечението не е свързано с болка. То не се вижда, не се усеща и много прилича на правенето на рентгенова снимка.

КАК СЕ ОСЪЩЕСТВЯВА ОБЛЪЧВАНЕТО?

Пациентът се поставя да легне върху масата, където трябва да стои неподвижно по време на сеанса, тъй като лечебните лъчи са насочени много прецизно към болната част от тялото му. Болният остава сам в процедурната зала максимално 1-3 минути, колкото трае един сеанс.
Лечението се извършва чрез един или няколко ежедневни сеанса. Лаборантът влиза след всеки сеанс и подготвя апарата за следващия.

КАК ДЕЙСТВА ЛЪЧЕЛЕЧЕНИЕТО?

Лечебните лъчи проникват в тъканите и при всеки сеанс ликвидират част от заболелите клетки. В това отношение лъчелечението много прилича на безкръвна операция -като че ли ежедневно се стопяват определен брой клетки. Здравите тъкани също реагират на облъчването, както е кървенето след операция и оставянето на белег. Принципът на лъчевото лечение се базира от една страна върху по-голямата уязвимост на болните клетки, а от друга на по-високата способност на здравите тъкани да се възстановяват в периода между всяко облъчване. Така се обяснява защо лечебната доза не се прилага наведнъж, а трябва да се разпредели за 5-7 седмици -един път на ден, 5 пъти седмично, с почивка събота и неделя. Понякога се налага по-друго разпределение на дозата, което зависи от вида на заболяването.

ПРЕДИМСТВА НА ЛЪЧЕЛЕЧЕНИЕТО

НАДЕЖДЕН МЕТОД ЛИ Е ЛЪЧЕЛЕЧЕНИЕТО?

В наше време апаратите за облъчване осигуряват лечението с йонизиращи лъчения да се извършва с голяма прецизност, точност и акуратност. Пациентите и персоналът са защитени от допълнително и излишно облъчване. Пациентът не е опасен за своите близки и не е източник на лъчение. Той може спокойно да контактува с децата и близките си.

Най-разпространеното лъчелечение е облъчването през кожата. Това се извършва с помощта на специално конструирани апарати.

ПРЕЗ КАКВИ ЕТАПИ ПРЕМИНАВА ЛЕЧЕНИЕТО?

 1. Предварителна консултация и определяне на дата за лечение.
  Специалистът лъчетерапевт оценява състоянието ви, необходимостта и очаквания резултат от лъчевото лечение. Той определя датата, на която да се явите и най-подходящия за вас начин на лечение: амбулаторно (приходящо) или на болнично легло. Той може да направи някои уточнения и изследвания свързани с вашето състояние. Ако е необходимо ви назначава подготовка за лъчелечението.
 2. Планиране на лъчелечението.
  Лъчелечението се провежда по специален план. Определя се точното място на облъчването, положението на тялото при лечебния сеанс и най-добрия начин да се облъчи болното място, при което максимално да се щадят здравите тъкани. Областта на лъчелечението се начертава върху кожата и това изисква съхраняването на знаците. Макар и неприятно, то осигурява надеждна повторяемост на всеки сеанс. Математична-та обработка на данните от плана се извършва на компютър от специалист по дозиметрия.

 3. Започване на лъчелечението.
  Лекарят и дозиметристът решават как точно да се проведе лечението, каква доза да се приложи и на колко облъчвания тя да бъде разпределена. Поставят се окончателни знаци върху кожата ви. въвеждат ви в процедурната зала и първият сеанс започва.
 4. Проследяване хода на лечението и лъчевите реакции.

  Вие ще бъдете под ежедневно наблюдение от медицинския екип, грижещ се за вашето здраве.

  • Цялостното ви лечение първоначално, а при нужда и периодически ще се обсъжда от лекуващия екип с участието и на професори и доценти.
  • Ежедневно ще ви наблюдава рентгенов лаборант, който извършва лъчелечението.
   При необходимост лаборантът ще ви насочи към медицинската сестра, тъй като при отделните заболявания се налагат различни периодични изследвания, за които тя ще ви подготвя.
  • Лъчевите реакции се проследяват от лекар. Поне един път седмично
   той подновява знаците върху кожата и при нужда ги проверява.
  • Облъчването на различни части от тялото води до различни реакции и налага специален режим на хранене и почивка. Потърсете консултация с лекуващия лекар и прочетете специалните листовки, подходящи за вашето заболяване.

ВЪЗМОЖНО ЛИ Е ПОЯВАТА НА ОПЛАКВАНИЯ, СВЪРЗАНИ С ПРОВЕЖДАНОТО ЛЪЧЕЛЕЧЕНИЕ?

Отначало при повечето пациенти в различна степен се наблюдава потиснатост, тъга, уплаха и дори страх от "новото и неизвестно" лечение. В някои случаи лечението може да причини нарушение на съня , загуба на апетит, неспокойствие, гняв, апатия, чувство за вина и дори мисъл за отказ от лечение.

НЕ ЗАБРАВЯЙТЕ!


Затова лъчелечението е реален източник не само на надежда, а и на неоценима полза.

Доц. Татяна Хаджиева
Национален консултант по лъчелечение.